The gadget spec URL could not be found
The gadget spec URL could not be found
The gadget spec URL could not be found

Upload


สำหรับ มือถือ tablet iPhone iPad และอื่นๆ 
ที่ไม่สามารถส่งไฟล์ภาพจากแบบฟอร์มได้ (ที่ทำงานบล็อกเว็บ)
ให้แนบไฟล์ส่ง 
ผ่านทาง E-mail canvas@myomyim.com
ระบุหัวข้อ อัพโหลดส่งไฟล์ภาพในเนื้อหาอีเมล์ให้ระบุ 
1.ชื่อ 2.เบอร์โทร 3.package 
4.รายละเอียดไฟล์ ชื่อไฟล์/ขนาด/จำนวน มาแทนครับ

แบบฟอร์มอัพโหลดไฟล์ภาพ

        เพื่อความสะดวกของลูกค้า ที่จะไม่ต้องแนบอีเมล์ส่งไฟล์ หลายๆรอบ

1.ให้ลูกกรอกแบบฟอร์มอัพโหลดไฟล์ภาพทางซ้ายมือ แบบฟอร์มอัพโหลด
    มี 2 ส่วน คือส่วนแรกกรอกรายละเอียด 

   
    และส่วนที่ 2 หลังจากกด NEXT
    จะเป็นช่องสำหรับการอัพโหลด ให้ลูกค้าอัพโหลดไฟล์ภาพให้เรียบร้อย 
    กดส่งให้ทางร้าน โดยกด Submit Form อ่านอย่างละเอียดที่นี่

2.ทางร้านตรวจคุณภาพและขนาดไฟล์ภาพ และคอมเฟิมกลับครับ
    ใช้เวลาสักครู่ใหญ่ๆ ถ้านานเกิน 3ชม. รบกวนลูกค้าโทรแจ้ง
    สำหรับวัน
ทำการครับ  ถ้าเป็นวันหยุดจะภายในวันถัดไปครับ
    ตาม Contact Us

3.ลูกค้าจึงโอนชำระเงินเต็มจำนวนทางบัญชี


   
และแจ้งโอนเงินทาง แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน My Om Yim